XX Mendearen hasieran burdina kaikoan umeak

Santurtziarrak kolesterolaren pasealekuan Portugaleteraino aurrera eta atzera ibiltzen duten burdinazko nasa dotoreak Irakurtzen jarraitu